Són interessants les paraules utilitzades per Hermann Hesse a propòsit de l’acceptació del propi destí, ell comenta:

Vostè no hauria de preguntar: «La meva actitud i la meva postura davant la vida són correctes?» -perquè no hi ha resposta: cada actitud és tan bona

com l’altra, cadascuna és un tros de vida.

Millor seria que preguntés: «Com que soc com soc, ja que tinc aquestes necessitats i problemes que aparentment a uns altres

no els afligeixen, què haig de fer per a suportar malgrat tot la vida i fer en la mesura del possible una cosa bella d’ella?»

I si realment escolta la veu interior, la resposta serà aproximadament així: «Com que ets així, no hauries d’envejar ni menysprear

a uns altres per ser diferents, ni has de preguntar si la teva naturalesa és o no «correcta», sinó acceptar la teva ànima i les teves necessitats com acceptes

el teu cos, el teu nom, el teu origen, etc.: com alguna cosa dau, inevitable, al que cal assentir i cal defensar, encara que tothom

estigui en contra.»

Categories d’articles

santi-perich-psicologo-sabadell

Santi Perich

Psicòleg Col.12669 amb una consulta situada en el centre de Sabadell.

Leave A Comment