Teràpia d’adults a Sabadell

En la teràpia d’adults o psicoteràpia d’adults, es té en compte l’evolució de la persona i la seva història, es posa èmfasi tant en les formes particulars de construir la realitat i experiència, com en els aspectes familiars i relacionals més amplis.

Es parteix de la base que les persones adultes són capaces de resoldre amb responsabilitat la seva vida, i de triar el camí que volen per a ells.

Es respecta la demanda que fa el client sense perjudici d’ampliar el seu propi punt de vista. Busquem el significat que puguin tenir els possibles símptomes. S’utilitzen les diferents tècniques perquè aquests remetin. En gran manera és el propi subjecte qui estableix el ritme que vol portar, ja que és ell mateix qui ostenta la voluntat de canvi. Forma part de la seva llibertat i responsabilitat.

En la teràpia s’estimulen i amplien els propis recursos i capacitats. Usem aquelles estratègies més adequades per a cada problema.

Dades de contacte:

Segueix-me a les xarxes socials:

“En la teràpia s’estimulen i amplien els propis recursos i capacitats”

“En la teràpia s’estimulen i amplien els propis recursos i capacitats”