Política de privacitat

SANTIPERICH.COM es compromet a respectar el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per a la utilització de determinats continguts i serveis, SANTIPERICH.COM podrà requerir de l’usuari certs dades de caràcter personal. En tal cas, SANTIPERICH.COM informarà, amb caràcter previ i adequadament a l’usuari a fi que aquest pugui prestar el seu consentiment al tractament de les seves dades per a la finalitat concreta.

Les dades facilitades per clients/usuaris es mantindran en la més estricta confidencialitat i no s’utilitzaran per a cap fi diferent a l’acordat amb aquests. Els clients/usuaris podran revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, realitzant una sol·licitud al següent correu: consultes@santiperich.com.

LLEIS QUE S’APLIQUEN EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques).

LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD).

INFORMACIÓ QUE ES POT RECOPILAR

En la web de SANTIPERICH.COM i mitjançant un formulari recopilem les dades necessàries per a poder posar-nos en contacte amb els usuaris que estiguin interessats en els nostres productes i serveis i així ens ho hagin indicat.

Dades del Formulari de Contacte
Nom, correu electrònic.

Dades dels Comentaris del Blog
Nom, correu electrònic.

COM ES RECOPILEN LES DADES PERSONALS

Recollim les seves dades personals en diferents ocasions:

Quan contactes directament amb nosaltres, a través de la web SANTIPERICH.COM, a través del nostre telèfon, o a través del nostre e-mail. Sempre que sigui per a sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.

Quan realitzes comentaris en les nostres entrades del Blog.

COM ES GESTIONEN LES DADES PERSONALS

Les dades recopilades s’incorporen a un fitxer propietat de SANTIPERICH.COM i gestionats per Santi Perich.

PER A QUÈ S’UTILITZEN LES DADES PERSONALS

Únicament utilitzarem les seves dades personals per a informar-lo sobre els nostres productes i serveis, sempre que així ens ho hagi sol·licitat.

En el cas que contracti els nostres productes i serveis les seves dades s’utilitzaran per a facturar i realitzar un contracte. Mai utilitzarem les seves dades per a altres fins. També és possible que dades addicionals siguin necessaris per a dur a terme el projecte.

TEMPS QUE ES CONSERVEN LES DADES

Les dades s’emmagatzemaran durant el temps necessari per a complir amb els motius pels quals es van recollir, oferir els productes i serveis de SANTIPERICH.COM. És a dir que s’emmagatzemaran de manera indefinida fins que deixem de prestar serveis o se’ns comuniqui la voluntat d’eliminar-los.

COM ES PROTEGEIXEN LES DADES

Garantir que les seves dades es troben en tot moment segurs i íntegres és un dels nostres principals objectius quant a protecció de dades. La transmissió de dades a través d’internet sempre comporta un risc i no és possible garantir una protecció absoluta. Per això utilitzem una connexió xifrada mitjançant el protocol SSL.

SANTIPERICH.COM es compromet a respectar les màximes obligacions de confidencialitat i no permetrà l’accés a les dades a tercers no autoritzats.

DRETS DE PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

La legislació li reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

  • Accés a les dades personals.
  • Rectificació o supressió.
  • Limitació del seu tractament.
  • Oposar-se al tractament.
  • Portabilitat de les dades.

Aquests drets s’exerceixen de manera personal, per la qual cosa únicament l’usuari al qual pertanyen aquestes dades pot exercir aquests drets i sempre per a si mateix.

Pots sol·licitar exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Santi Perich. C/ Rambla, 109-A, 4-1r. 08202 Sabadell, juntament amb una prova vàlida d’identitat com una fotocòpia del DNI o passaport indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” i exposant els drets que es volen exercitar.

També pots fer-ho via correu electrònic, enviant un e-mail a l’adreça: consultes@santiperich.com

LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES

La base legal perquè puguem tractar les teves dades personals és el consentiment explícit.

Per a contactar amb nosaltres via en línia es requereix del consentiment explícit amb aquesta política de privacitat.

En el cas que el teu ens contactis directament per via telefònica o e-mail el tractament de les teves dades es legitima quan ens indiquis explícitament la voluntat de rebre informació de la nostra part sobre productes o serveis.

A QUI SE LI COMUNIQUEN LES DADES PERSONALS

SANTIPERICH.COM no cedirà les teves dades personals a tercers, tret que ho exigeixi una llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament. Les empreses de tercers amb les quals compartim les dades es regeixen per la seva pròpia política de privacitat i per un estricte codi de confidencialitat.

  • Hosting: Webempresa. Amb domicili a Espanya. Realitza un servei de mail i web hosting a SANTIPERICH.COM.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

RESPONSABILITATS

SANTIPERICH.COM no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador.

SANTIPERICH.COM tampoc es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, SANTIPERICH.COM es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d’aquest, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SANTIPERICH.COM. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de SANTIPERICH.COM.