Grup de trobada a Sabadell

Definició:

Pensat com un espai de trobada setmanal on les persones que el constitueixin puguin expressar el seu propi moment vital, les seves preocupacions (si les tenen), les seves maneres de veure les coses, les seves emocions.

A vegades anem buscant un espai on sigui possible escoltar-nos a nosaltres mateixos, el nostre discurs, això que ens diem a nosaltres mateixos, allò que sentim i que potser no té el suficient ressò en la nostra realitat. Altres vegades també necessitem, i ens ve bé, veure a altres persones que poden estar passant per un mateix període, ja sigui de crisi o evolutiu o ja sigui de canvi existencial.

Per a tots aquests homes i dones, inquiets en la cerca de si mateixos, dels qui són, què necessiten, està pensada aquesta iniciativa grupal que ara proposo.

Constitució i aspectes pràctics:

Aquest grup de trobada es concep com un espai on tinguin cabuda tant homes com dones en un ampli rang d’edats. Es contemplen un ampli ventall de diferents problemàtiques o situacions difícils (aquí s’exclouen trastorns psicològics greus).

La grandària del grup aquesta pensat entre 6 i 12 persones. Durada trimestral havent-hi un compromís de permanència per a aquest període. El grup tindrà una periodicitat setmanal.

Totes aquelles persones que estigueu interessades podeu posar-vos en contacte amb mi en el telèfon indicat per a concertar una entrevista prèvia.

Dades de contacte:

Segueix-me en xarxes socials:

“Expressa les teves preocupacions, les teves maneres de veure les coses, les teves emocions.”

“Expressa les teves preocupacions, les teves maneres de veure les coses, les teves emocions.”