Teràpia de família a Sabadell

Respecte a la teràpia de família hem de tenir en compte que les famílies passen per diferents canvis en el seu cicle vital. El naixement dels fills, la seva adolescència, la seva independència, els nous membres en la família, el retrobament de la parella quan els fills ja no estan… Aquestes situacions poden donar lloc a crisi que la família ha de superar adaptant-se a la nova situació.

La teràpia familiar tracta que la família entengui els seus processos i pugui connectar amb els seus propis recursos en vistes a millorar les relacions. Fa falta dir així mateix, que diferents trastorns o malalties es poden beneficiar d’una teràpia conjunta entre tots els membres de la unitat familiar, estaríem parlant de trastorns alimentaris, psicosomàtics, addiccions…

Problemes més freqüents a tractar:

  • Dificultats en la comunicació
  • Dificultats de relació entre germans, pares, fills…
  • Famílies amb dificultats especials: famílies reconstituïdes, adopcions, separacions, processos de duel, violència i agressivitat.
  • Símptomes identificats individualment (algun membre de la família) que per a la seva millora aquesta indicada la teràpia amb tota la família com a sistema.

Dades de contacte:

Segueix-me a les xarxes socials:

“La família ha de superar adaptant-se a les noves situacions”

“La família ha de superar adaptant-se a les noves situacions”