El Síndrome de Burnout o Síndrome del Treballador cremat descriu el conjunt de símptomes físics, cognitius i emocionals derivats de l’exposició continuada a estrès laboral. Les seves conseqüències en l’estat d’ànim i l’autoestima tenen una repercussió notable en la qualitat de vida de qui ho pateix.

Les implicacions laborals i socials són tals, que al gener de 2022 la Organització Mundial de la Salut (OMS) incloïa la Síndrome de Burnout en la categoria de “problemes associats amb l’ocupació i la desocupació”, definint-lo com a “resultat de l’estrès crònic en el lloc de treball que no s’ha manejat amb èxit”.

Què és el Síndrome de burnout?

Existeixen multitud de factors que poden produir o accelerar l’aparició de la Síndrome del Burnout. Conèixer-los pot ajudar als treballadors tant respecte a la seva prevenció com respecte a localitzar responsabilitats. Aquest últim procés serà fonamental en el tractament psicològic d’aquest.

Tenint en compte que la Síndrome de Burnout únicament pot donar-se en un context laboral, començarem descrivint les característiques del lloc de treball que faciliten el desenvolupament de les diferents fases del síndrome:

  • Un ambient tibant, en el qual no hi ha sensació d’equip i les estructures estan molt jerarquitzades. És el principal factor influent en la generació dels símptomes.
  • Torns laborals que giren o nocturns. Afecten els sistemes emocionals i fisiològics, en influir sobre els ritmes circadiaris i rutines.
  • Seguretat sobre la permanència en el lloc. S’ha observat que les èpoques de crisi econòmica augmenten la probabilitat de provocar la síndrome, sobretot en col·lectius vulnerables.
  • Tant la sensació de estancament i no realització com un progrés molt accelerat durant un temps determinat poden desencadenar Burnout.
  • Altres variables que afecten són el grau de control del treballador sobre les seves activitats i resultats, el feedback rebut pels seus superiors i companys, la distància entre el salari obtingut i les expectatives sobre el mateix o relacions interpersonals positives.

Existeixen característiques personals i socials que poden accelerar la generació de la Síndrome de Burnout, encara que en la gran majoria de casos no són suficients per si mateixes per a desencadenar-lo.

Algunes d’elles són el grau de perfeccionisme i autoexigència de la persona, la necessitat de control percebut, baixa tolerància a la frustració o la sensació de ser imprescindibles per a la companyia o l’equip.

Síntomas del Síndrome de Burnout

Els símptomes que solen presentar les persones afectades per la Síndrome del Burnout coincideixen en alguns aspectes amb signes propis de l’ansietat o el baix estat d’ànim. No obstant això, ha de tenir-se en compte que els tres factors clau en aquesta síndrome són:

  • Esgotament emocional o sensació de no poder més, traduït en cansament físic i mental.
  • Actituds i sensacions negatives cap als altres, especialment cap a clients o usuaris. L’absència d’empatia i capacitat per a vincular són dues dels aspectes clau.
  • Sensació de no realització personal, que es tradueix en falta de motivació, baixa autoestima i evitació de relacions o llocs del treball.

Les conseqüències desencadenades d’aquests tres blocs solen dependre de la fase de desenvolupament del síndrome en la qual es trobin. En etapes precoces sol aparèixer irritabilitat, distanciament, avorriment i sentiment de frustració, incompetència o culpa.

En fases més tardanes, la baixada en l’estat d’ànim es fa notable amb la consegüent afectació de l’autoestima i augment d’ansietat. En aquestes etapes sol donar-se insomni, dèficit de concentració, abús de psicofàrmacs, alcohol o drogues i ausentismo laboral. És aquí on es produeixen la major part de baixes laborals.

A continuació, parlarem sobre el tractament de la Síndrome de Burnout, perquè d’aquesta manera puguis saber quines són les possibles solucions per a resoldre de manera eficaç aquesta situació.

Tractament del Síndrome de Burnout

El tractament de la Síndrome de Burnout ha de comprendre les diferents àrees de la vida de la persona sobre i a partir de les quals afecta. En primer lloc, a nivell individual es treballaran tècniques i habilitats de solució de problemes per part del pacient.

És recomanable un entrenament en gestió de l’ansietat i reforç de l’autoestima.

A més, es reavaluaran creences i expectatives. És important que les necessitats que el treball no pot suplir es vegin satisfetes fora de l’ambient laboral: relacions socials, creixement personal, autorealització, hàbits saludables, etc.

El tractament de la Síndrome de Burnout, a nivell grupal poden treballar-se habilitats de comunicació assertiva i aprendre a posar límits en el lloc de treball. Si existeixen problemes relacionals serà recomanable un entrenament en habilitats socials.

Moltes vegades és necessària la intervenció psicològica en aquest aspecte, reelaborant esdeveniments passats que mantenen l’ansietat en contextos socials.

El tractament de la Síndrome de Burnout, a nivell organitzacional caldria, quan es pugui, treballar per disminuir els estressors que mantenen la síndrome. Es buscaran maneres de modificar l’ambient físic, buscar feedback o aclarir funcions amb superiors. En molts casos serà necessària la baixa laboral.

Prevenció

Ara que ja coneixem el tractament de la Síndrome de Burnout, passarem a veure com prevenir-lo abans que ocorri o com detectar els seus símptomes.

La Síndrome de Burnout pot identificar-se i treballar-se en fases inicials, abans que es consolidi i acabi generant conseqüències interfirientes. És probable que al principi companys i familiars siguin els primers a adonar-se que alguna cosa passa. Parar esment i donar-li importància als petits senyals serà crucial.

És important tenir clar quins són els signes de la síndrome i vigilar periòdicament les condicions del lloc laboral i ambient de treball. Si estàs començant un treball que reuneix diverses de les condicions abans plantejades, sé constant en l’autocura fora de l’oficina.

A nivell organitzacional, seria útil oferir tallers d’habilitats socials i lideratge, afavorir un ambient social distès i revisar l’estat físic i emocional dels treballadors cada cert temps.

Contacta amb mi per a tractar aquest problema.

Categories d’articles

santi-perich-psicologo-sabadell

Santi Perich

Psicòleg Col.12669 amb una consulta situada en el centre de Sabadell.

Leave A Comment